4. Vyhlášení dotačních programů pro “Podporu sociálních služeb poskytovaných občanům z MČ Praha 5” pro rok 2017

Zasedání konané dne 24. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 14/4/2016
Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Návrhového výboru ZMČ Praha 5, předseda Komise sociální a zdravotní RMČ Praha 5

Vyhlášení dotačních programů pro “Podporu sociálních služeb poskytovaných občanům z MČ Praha 5” pro rok 2017

Komise investic, dotací a EU fondů

Doporučuje:

  1. … vyhlásit dotační programy pro “Podporu sociálních služeb poskytovaných občanům z MČ Praha 5” pro rok 2017.

     

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy