3. Přepravní sociální služba – “Taxík Maxík”

Zasedání konané dne 24. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 14/3/2016
Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Návrhového výboru ZMČ Praha 5, předseda Komise sociální a zdravotní RMČ Praha 5

Přepravní sociální služba – “Taxík Maxík”

Komise investic, dotací a EU fondů

Doporučuje:

  1. zřízení sociální  přepravní služby  – “Taxík Maxík” . 

Usnesení bylo schváleno 4/0/1 hlasy