2. Schválení zápisu 13. zasedání Komise sociální a zdravotní

Zasedání konané dne 24. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 14/2/2016
Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Návrhového výboru ZMČ Praha 5, předseda Komise sociální a zdravotní RMČ Praha 5

Schválení zápisu 13. zasedání Komise sociální a zdravotní

Komise investic, dotací a EU fondů

Schvaluje:

  1.  zápis 13. zasedání Komise sociální a zdravotní ze dne 10. 10. 2016

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy