1. Schválení programu 14. zasedání Komise sociální a zdravotní.

Zasedání konané dne 24. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 14/1/2016
Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Návrhového výboru ZMČ Praha 5, předseda Komise sociální a zdravotní RMČ Praha 5

Schválení programu 14. zasedání Komise sociální a zdravotní.

Komise investic, dotací a EU fondů

Schvaluje:

  1.  program 14. zasedání Komise sociální a zdravotní.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy