7. Různé .

Zasedání konané dne 23. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 9/7/2016
Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Návrhového výboru ZMČ Praha 5, předseda Komise sociální a zdravotní RMČ Praha 5

Různé .

Komise investic, dotací a EU fondů

Stanovuje:

  1. předložený seznam podzimních termínů, pro řádná zasedání KSZ. Dále, režim předkládání návrhů programu, a to do středy 16 hod přecházející zasedání KSZ.

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy