6. Reorganizace právní a sociální poradny.

Zasedání konané dne 23. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 9/6/2016
Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva

Reorganizace právní a sociální poradny.

Komise investic, dotací a EU fondů

Bere na vědomí:

  1. reorganizaci právní a sociální poradny.