4. Změna pravidel – Obědy do škol

31/05/2016
Zasedání konané dne 23. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 9/4/2016
Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Návrhového výboru ZMČ Praha 5, předseda Komise sociální a zdravotní RMČ Praha 5

Změna pravidel – Obědy do škol

Komise investic, dotací a EU fondů

Schvaluje:

  1. změny pravidel “Obědy do škol” a žádá Odbor školství o poskytnutí informace kolik z žadatelů nemá trvalé bydliště na ÚMČ Praha 5. S termínem do 1.6.2016. 

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě