3. Sociální byty – projednání zásad

Zasedání konané dne 23. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 9/3/2016
Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Návrhového výboru ZMČ Praha 5, předseda Komise sociální a zdravotní RMČ Praha 5

Sociální byty – projednání zásad

Komise investic, dotací a EU fondů

Bere na vědomí:

  1. změny zásad bytové politiky, dle usnesení RMČ 24/946/2012 ze dne 19.6.2012.