2. Schválení zápisu 8. zasedání Komise sociální a zdravotní

Zasedání konané dne 23. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 9/2/2016
Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Návrhového výboru ZMČ Praha 5, předseda Komise sociální a zdravotní RMČ Praha 5

Schválení zápisu 8. zasedání Komise sociální a zdravotní

Komise investic, dotací a EU fondů

Schvaluje:

  1. zápisu 8. zasedání Komise sociální a zdravotní

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy