1. Schválení programu 9. zasedání Komise sociální a zdravotní.

Zasedání konané dne 23. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 9/1/2016
Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Návrhového výboru ZMČ Praha 5, předseda Komise sociální a zdravotní RMČ Praha 5

Schválení programu 9. zasedání Komise sociální a zdravotní.

Komise investic, dotací a EU fondů

Schvaluje:

  1. program 9. zasedání Komise sociální a zdravotní.

    Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Volí:

  1. stálým ověřovatelem Bc. Martina Damaška

    Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy