1. Komise rozpuštěna – nebyla způsobilá přijímat usnášení.

Zasedání konané dne 7. 3. 2016 jako řádné
číslo usnesení 5/1/2016
Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva a předseda Komise sociální a zdravotní RMĆ Praha 5

Komise rozpuštěna – nebyla způsobilá přijímat usnášení.

Komise investic, dotací a EU fondů
Z důvodu nezpůsobilosti přijímat usnášení, se původní body programu přesouvají na další řádný termín zasedání 21.3.2016