5. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

25/02/2016
Zasedání konané dne 22. 2. 2016 jako řádné
číslo usnesení 4/5/2016
Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva a předseda Komise sociální a zdravotní RMĆ Praha 5

Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

Předkládám k opětovnému projednání 2 žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Komise investic, dotací a EU fondů

Odkládá:

  1. projednání žádosti o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 2+1 na adrese … , Praha 5, k. ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese.

  2. projednání žádosti o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+kk na adrese … , Praha 5, k. ú. Košíře, s … , bytem na uvedené adrese,

Pověřuje:

  1.  Bc.Tatianu Konrádovou aby ve ve spolupráci s OMI a OSO vstoupila do jednání s pí. … .

  2.  Bc.Tatianu Konrádovou aby ve ve spolupráci s OMI a OSO vstoupila do jednání s pí. … .

  3. OMI tím, aby vyžádal od pí. … doložení aktuálních příjmů osob ve společné domácnosti.

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě