6. Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu

17/02/2016
Zasedání konané dne 8. 2. 2016 jako řádné
číslo usnesení 3/6/2016
Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva a předseda Komise sociální a zdravotní RMĆ Praha 5

Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu

Předkládám k projednání návrh na podání jedné výpovědi z nájmu bytu
Komise investic, dotací a EU fondů

Doporučuje:

  1. RMČ schválit podání výpovědi z nájmu bytu 2+1 na adrese … , z důvodu porušení povinností nájemce zvlášť závažným způsobem (nehrazení nájemného po dobu tří měsíců) vč. případných dalších právních kroků vedoucích k ukončení nájemního vztahu

Usnesení bylo schváleno 4/0/3 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě