5. Protidrogová strategie MČ Praha 5 na rok 2016

Zasedání konané dne 25. 1. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/5/2016
Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva a předseda Komise sociální a zdravotní RMĆ Praha 5

Protidrogová strategie MČ Praha 5 na rok 2016

Komise investic, dotací a EU fondů

Schvaluje:

  1. Protidrogovou strategii MČ Praha 5 na rok 2016

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy