4. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

26/01/2016
Zasedání konané dne 25. 1. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/4/2016
Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva a předseda Komise sociální a zdravotní RMĆ Praha 5

Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

Předkládám k projednání 3 žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Komise investic, dotací a EU fondů

Doporučuje:

 1. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+1 na adrese … , s  … bytem na uvedené adrese, na dobu určitou 2 roky do 30.11.2017 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.12.2015 za nájemné ve výši 119,48 Kč/m2/měs.

   

   Usnesení bylo schváleno hlasy 6/0/0

 2. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+kk na adrese … , s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou 2 roky do 15.3.2018 s platností ode dne podpisu a s účinností od 16.3.2016 za nájemné ve výši 119,48 Kč/m2/měs.

   

   Usnesení bylo schváleno hlasy 6/0/0

 3. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 2+1 na adrese … , s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou 1 rok do 15.2.2017 s platností ode dne podpisu a s účinností od 16.2.2016 za nájemné ve výši 119,48 Kč/m2/měs.

   

  Usnesení bylo schváleno hlasy 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě