2. Schválení zápisu z 1. zasedání Sociální a zdravotní komise

Zasedání konané dne 25. 1. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/2/2016
Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva a předseda Komise sociální a zdravotní RMĆ Praha 5

Schválení zápisu z 1. zasedání Sociální a zdravotní komise

Komise investic, dotací a EU fondů
Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy