1. Program prevence kriminality a Akční plán prevence kriminality

26/01/2016
Zasedání konané dne 25. 1. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/1/2016
Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva a předseda Komise sociální a zdravotní RMĆ Praha 5

Program prevence kriminality a Akční plán prevence kriminality

Komise investic, dotací a EU fondů

Odkládá:

  1. a žádá Ing. Mgr. Vladimíra Abrhama nebo Viktora Čahoje o představení Programu prevence kriminality Městské části Praha 5 a Akčního plánu prevence kriminality.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě