5. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

19/01/2016
Zasedání konané dne 4. 1. 2016 jako řádné
číslo usnesení 1/5/2016
Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva a předseda Komise sociální a zdravotní RMĆ Praha 5

Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

Předkládám k projednání 8 žádostí o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Komise investic, dotací a EU fondů

Doporučuje:

 1. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+1 na adrese Štefánikova … Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … bytem na uvedené adrese, na dobu určitou 2 roky do 28.2.2018 s platností ode dne podpisu a s účinností od 29.2.2016 za nájemné ve výši 119,48 Kč/m2/měs.
  Usnesení bylo schváleno hlasy 8/0/0

 2. RMČ schválit uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu 1+kk na adrese Plzeňská … , Praha 5, k.ú. Košíře, s  … bytem na uvedené adrese, na dobu určitou 1 rok do 31.1.2017 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.2.2016 za nájemné ve výši 119,48 Kč/m2/měs.

  Usnesení bylo schváleno hlasy 8/0/0

 3. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 2+1 na adrese Bozděchova … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou 2 roky do 31.12.2017 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.1.2016 za nájemné ve výši 119,48 Kč/m2/měs.

  Usnesení bylo schváleno hlasy 8/0/0

 4. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+kk na adrese Plzeňská … , Praha 5, k.ú. Košíře, s  … , bytem na uvedné adrese, na dobu určitou 1 rok do 30.6.2016 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.7.2015 za nájemné ve výši 119,48 Kč/m2/měs.

  Usnesení bylo schváleno hlasy 3/0/5

 5. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 0+1 na adrese Plzeňská … , Praha 5, k.ú. Smíchov, se  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou 2 roky do 28.2.2018 s platností ode dne podpisu a s účinností od 29.2.2016 za nájemné ve výši 119,48 Kč/m2/měs.

  Usnesení bylo schváleno hlasy 8/0/0

 6. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 0+1 na adrese Plzeňská … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou 2 roky do 19.12.2017 s platností ode dne podpisu a s účinností od 20.12.2015 za nájemné ve výši 119,48 Kč/m2/měs.

  Usnesení bylo schváleno hlasy 8/0/0

 7. RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+1 na adrese Švédská … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou 2 roky do 28.2.2018 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.3.2016 za nájemné ve výši 119,48 Kč/m2/měs.

  Usnesení bylo schváleno hlasy 8/0/0

 8. RMČ schválit nové smlouvy o nájmu bytu (zvláštního určení)  3+1 na adrese Staropramenná … , Praha 5, k.ú. Smíchov, s  … , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou 2 roky do 31.12.2017 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.1.2016 za nájemné ve výši 60,- Kč/m2/měs.

  Usnesení bylo schváleno hlasy 8/0/0

Usnesení bylo schváleno … hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě