4. Vyhlášení dotačního programu Podpora volnočasových aktivit občanů z MČ Praha 5 v sociální oblasti pro rok 2016

19/01/2016
Zasedání konané dne 4. 1. 2016 jako řádné
číslo usnesení 1/4/2016
Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva a předseda Komise sociální a zdravotní RMĆ Praha 5

Vyhlášení dotačního programu Podpora volnočasových aktivit občanů z MČ Praha 5 v sociální oblasti pro rok 2016

Komise investic, dotací a EU fondů

Schvaluje:

  1. Vyhlášení dotačního programu Podpora volnočasových aktivit občanů z MČ Praha 5 v sociální oblasti pro rok 2016

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě