1. Schválení programu 1. zasedání Sociální a zdravotní komise

19/01/2016
Zasedání konané dne 4. 1. 2016 jako řádné
číslo usnesení 1/1/2016
Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva a předseda Komise sociální a zdravotní RMĆ Praha 5

Schválení programu 1. zasedání Sociální a zdravotní komise

Komise investic, dotací a EU fondů

Schvaluje:

  1. program 1. zasedání Sociální a zdravotní komise RMČ Praha 5

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě