1. Schválení programu 1. zasedání Komise sociální a zdravotní RMČ Praha 5

Zasedání konané dne 30. 11. 2015 jako řádné
číslo usnesení 1/1/2015
Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva a předseda Komise sociální a zdravotní RMĆ Praha 5

Schválení programu 1. zasedání Komise sociální a zdravotní RMČ Praha 5

Komise investic, dotací a EU fondů

Schvaluje:

  1. program 1. zasedání Komise sociální a zdravotní RMČ Praha 5

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy