8. Různé

Zasedání konané dne 13. 2. 2018 jako řádné
číslo usnesení 1/8/2018
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní

Různé

Komise bezpečnostní a protidrogová

Bere na vědomí:

  1. informace zastupitele Josefa Matouška o problémech v Prokopském údolí (mostek K Dalejím, asfaltování silnice, cyklisté mimo vyhrazené cesty)

    zasedání komise se zúčastnila i občanka Prahy 5, která měla připomínky k pohybu drogově závislých osob v oblasti Husových sadů

    Příští zasedání Komise bezpečnostní se koná 24. dubna 2018 od 17.00 hod. v zasedačce č. 611.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy