8. Různé

19/02/2018
Zasedání konané dne 13. 2. 2018 jako řádné
číslo usnesení 1/8/2018
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní

Různé

Komise bezpečnostní a protidrogová

Bere na vědomí:

  1. informace zastupitele Josefa Matouška o problémech v Prokopském údolí (mostek K Dalejím, asfaltování silnice, cyklisté mimo vyhrazené cesty)

    zasedání komise se zúčastnila i občanka Prahy 5, která měla připomínky k pohybu drogově závislých osob v oblasti Husových sadů

    Příští zasedání Komise bezpečnostní se koná 24. dubna 2018 od 17.00 hod. v zasedačce č. 611.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě