5. Statistika od MP Praha 5 za rok 2017 a leden 2018

Zasedání konané dne 13. 2. 2018 jako řádné
číslo usnesení 1/5/2018
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní

Statistika od MP Praha 5 za rok 2017 a leden 2018

Komise bezpečnostní a protidrogová

Bere na vědomí:

  1. statistiku od MP Praha 5 od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2017 a za leden 2018

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy – příchod RNDr. R. Palovského, CSc.