4. Poskytnutí finančního daru Policii České republiky OŘ Praha II

Zasedání konané dne 13. 2. 2018 jako řádné
číslo usnesení 1/4/2018
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní

Poskytnutí finančního daru Policii České republiky OŘ Praha II

Komise bezpečnostní a protidrogová

Doporučuje RMČ:

  1. schválit poskytnutí finančního daru Policii České republiky OŘ Praha II na nákup techniky pro potřeby přímého výkonu ve výši 200 000 Kč

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy