3. Poskytnutí finančních prostředků Městské policii hl. m. Prahy – OŘ Praha 5

Zasedání konané dne 13. 2. 2018 jako řádné
číslo usnesení 1/3/2018
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní

Poskytnutí finančních prostředků Městské policii hl. m. Prahy – OŘ Praha 5

Komise bezpečnostní a protidrogová

Bere na vědomí:

  1. poskytnutí finančních prostředků Městské policii hl. m. Prahy – Obvodní ředitelství Praha 5, které budou použity na mimořádné odměny pro “zaměstnance hl. m. Prahy zařazené do Městské policie hl. m. Prahy – Obvodního ředitelství Praha 5” ve výši 200 000 Kč prostřednictvím rozpočtu hl. m Prahy

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy