2. Schválení zápisu ze 4. zasedání Komise bezpečnostní

Zasedání konané dne 13. 2. 2018 jako řádné
číslo usnesení 1/2/2018
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní

Schválení zápisu ze 4. zasedání Komise bezpečnostní

Komise bezpečnostní a protidrogová

Schvaluje:

  1. zápis ze 4. zasedání Komise bezpečnostní, které se uskutečnilo 21. 11. 2017

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy