1. Schválení programu 1. zasedání Komise bezpečnostní

Zasedání konané dne 13. 2. 2018 jako řádné
číslo usnesení 1/1/2018
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní

Schválení programu 1. zasedání Komise bezpečnostní

Komise bezpečnostní a protidrogová

Schvaluje:

  1. program 1. zasedání Komise bezpečnostní s tím, že jako bod 7. je zařazena statistika HZS, stanice 07 a bod 8. různé

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy