9. Různé

24/11/2017
Zasedání konané dne 21. 11. 2017 jako řádné
číslo usnesení 4/9/2017
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní

Různé

Komise bezpečnostní a protidrogová

Bere na vědomí:

  1. Informaci JUDr. Mgr. Pavla Radovana Viglaského, MPA, vedoucího Odboru Kanceláře městské části o hlídání parků a budov úřadu najatou bezpečnostní agenturou.

Schvaluje:

  1. termíny zasedání komise v roce 2018:

    20. února 2018, 17. dubna 2018, 19. června 2018, 18. září 2018.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě