6. Různé

Zasedání konané dne 15. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 8/6/2016
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní RMČ Praha 5

Různé

Komise bezpečnostní a protidrogová
Příští zasedání Komise bezpečnostní se bude konat v úterý 13. prosince 2016 od 17.00 hod.