4. Statistika od PČR, OŘ II

Zasedání konané dne 15. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 8/4/2016
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní RMČ Praha 5

Statistika od PČR, OŘ II

Komise bezpečnostní a protidrogová

Bere na vědomí:

  1. statistiku od PČR, OŘ II

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy