3. Statistika od MP Praha 5

Zasedání konané dne 15. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 8/3/2016
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní RMČ Praha 5

Statistika od MP Praha 5

Komise bezpečnostní a protidrogová

Bere na vědomí:

  1. statistiku vypracovanou Městskou policií Praha 5 za období       1. 10. – 31. 10. 2016

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy