1. Schválení programu 8. zasedání Komise bezpečnostní a schválení zápisu ze 7. zasedání Komise bezpečnostní

Zasedání konané dne 15. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 8/1/2016
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní RMČ Praha 5

Schválení programu 8. zasedání Komise bezpečnostní a schválení zápisu ze 7. zasedání Komise bezpečnostní

Komise bezpečnostní a protidrogová

Schvaluje:

  1. program 8. zasedání Komise bezpečnostní a zápis ze 7. zasedání Komise bezpečnostní

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy