6. Registr rizikových objektů

Zasedání konané dne 18. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 7/6/2016
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní RMČ Praha 5

Registr rizikových objektů

Komise bezpečnostní a protidrogová

Nepřijala návrh usnesení:

  1. registr rizikových objektů

Komise nebyla usnášeníschopná