5. Statistika od PČR, OŘ II

Zasedání konané dne 18. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 7/5/2016
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní RMČ Praha 5

Statistika od PČR, OŘ II

Komise bezpečnostní a protidrogová

Nepřijala návrh usnesení:

  1. statistiku od PČR za období do září 2016

Komise nebyla usnášeníschopná