4. Vyhlášení dotačních programů v oblasti prevence na podporu protidrogové politiky 2017

24/10/2016
Zasedání konané dne 18. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 7/4/2016
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní RMČ Praha 5

Vyhlášení dotačních programů v oblasti prevence na podporu protidrogové politiky 2017

Odbor sociální problematiky předkládá k projednání vyhlášení dotačních programů
Komise bezpečnostní a protidrogová

Nepřijala návrh usnesení:

  1. schválit vyhlášení dotačních programů v oblasti prevence na podporu protidrogové politiky 2017

Komise nebyla usnášeníschopná.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě