3. Schválení programu 7. zasedání Komise bezpečnostní

Zasedání konané dne 18. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 7/3/2016
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní RMČ Praha 5

Schválení programu 7. zasedání Komise bezpečnostní

Komise bezpečnostní a protidrogová

Nepřijala návrh usnesení:

  1. program 7. zasedání Komise bezpečnostní

Komise nebyla usnášeníschopná.