2. Schválení zápisu z 6. zasedání Komise bezpečnostní ze dne 20. 9. 2016

24/10/2016
Zasedání konané dne 18. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 7/2/2016
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní RMČ Praha 5

Schválení zápisu z 6. zasedání Komise bezpečnostní ze dne 20. 9. 2016

Komise bezpečnostní a protidrogová

Nepřijala návrh usnesení:

  1. zápis z 6. zasedání Komise bezpečnostní

Komise nebyla usnášeníschopná.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě