2. Schválení zápisu z 6. zasedání Komise bezpečnostní ze dne 20. 9. 2016

Zasedání konané dne 18. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 7/2/2016
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní RMČ Praha 5

Schválení zápisu z 6. zasedání Komise bezpečnostní ze dne 20. 9. 2016

Komise bezpečnostní a protidrogová

Nepřijala návrh usnesení:

  1. zápis z 6. zasedání Komise bezpečnostní

Komise nebyla usnášeníschopná.