1. Různé

Zasedání konané dne 18. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 7/1/2016
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní RMČ Praha 5

Různé

Komisi byl představen nový vedoucí Odboru sociální problematiky Rudolf Rubeš
Komise bezpečnostní a protidrogová
Komise nebyla usnášeníschopná