8. Různé

17/06/2016
Zasedání konané dne 14. 6. 2016 jako řádné
číslo usnesení 5/8/2016
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní RMČ Praha 5

Různé

Komise bezpečnostní a protidrogová

Souhlasí:

  1. s výjezdními zasedáními v II. pol. 2016 – v říjnu HZS, v listopadu MP ČR

    s pozváním na zářijové zasedání ved. odd. OŘ Praha II npor. Bc. Zuzany Maťochové

    s pozváním na některé zasedání koordinátorky prevence kriminality MHMP Mgr. Jany Štoskové

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě