7. Informace z OBK

Zasedání konané dne 14. 6. 2016 jako řádné
číslo usnesení 5/7/2016
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní RMČ Praha 5

Informace z OBK

Drogová situace na MČ Praha 5, Zpráva z KC Sananim, Zpráva z KC Progressive
Komise bezpečnostní a protidrogová

Bere na vědomí:

  1. předloženou zprávu o drogové situaci na MČ Praha 5, zprávu z KC Sananim, zprávu z KC Progressive

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy