6. Návrh termínů zasedání KB ve II. pololetí 2016

Zasedání konané dne 14. 6. 2016 jako řádné
číslo usnesení 5/6/2016
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní RMČ Praha 5

Návrh termínů zasedání KB ve II. pololetí 2016

Komise bezpečnostní a protidrogová

Schvaluje:

  1. termíny zasedání KB – 20. 9. 2016, 18. 10. 2016, 22. 11. 2016 a 13. 12. 2016

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy