5. Statistika od HZS Praha, stanice 07

Zasedání konané dne 14. 6. 2016 jako řádné
číslo usnesení 5/5/2016
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní RMČ Praha 5

Statistika od HZS Praha, stanice 07

Komise bezpečnostní a protidrogová

Bere na vědomí:

  1. zprávu o činnosti HZS Praha, stanice 07 za měsíc květen

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy