4. Statistika od MP Praha 5

Zasedání konané dne 14. 6. 2016 jako řádné
číslo usnesení 5/4/2016
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní RMČ Praha 5

Statistika od MP Praha 5

Činnost MP Praha 5 v květnu 2015-2016
Komise bezpečnostní a protidrogová

Bere na vědomí:

  1. statistiku od MP Praha 5

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy