3. Statistika od PČR, OŘ II.

Zasedání konané dne 14. 6. 2016 jako řádné
číslo usnesení 5/3/2016
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní RMČ Praha 5

Statistika od PČR, OŘ II.

Nápad trestné činnosti na území MČ Praha 5 od 1. 1. do 31. 5. 2016
Komise bezpečnostní a protidrogová

Bere na vědomí:

  1. statistiku od OŘ Policie Praha II

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy