2. Registr rizikových objektů – doplněná tabulka

Zasedání konané dne 14. 6. 2016 jako řádné
číslo usnesení 5/2/2016
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní RMČ Praha 5

Registr rizikových objektů – doplněná tabulka

Komise bezpečnostní a protidrogová

Bere na vědomí:

  1. Doplněnou tabulku neobydlených objektů

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy