1. Schválení zápisu 4. zasedání Komise bezpečnostní ze 17. 5. 2016 Schválení programu 5. zasedání Komise bezpečnostní

Zasedání konané dne 14. 6. 2016 jako řádné
číslo usnesení 5/1/2016
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní RMČ Praha 5

Schválení zápisu 4. zasedání Komise bezpečnostní ze 17. 5. 2016
Schválení programu 5. zasedání Komise bezpečnostní

Komise bezpečnostní a protidrogová

Schvaluje:

  1. zápis ze 4. zasedání Komise bezpečnostní,

    program 5. zasedání Komise bezpečnostní

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy