7. Různé

Zasedání konané dne 17. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 4/7/2016
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní RMČ Praha 5

Různé

Komise bezpečnostní a protidrogová

Bere na vědomí:

  1. změnu termínu zasedání, a to 14. června 2016 místo původně plánovaného 21. června 2016

  2. informaci JUDr. P. Lachnita o celopražských projektech prevence kriminality 2016 – Hl. m. Praha – Praha BEZPEČNĚ online 2016: Prevence online kriminality páchané na seniorech a Stáří v bezpečí

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy