6. Žádost SKP FC 158 PRAHA z. s. o poskytnutí sponzorského daru

20/05/2016
Zasedání konané dne 17. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 4/6/2016
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní RMČ Praha 5

Žádost SKP FC 158 PRAHA z. s. o poskytnutí sponzorského daru

Sportovní klub policie žádá o poskytnutí finančního příspěvku při pořádání XIX. ročníku mezinárodního turnaje v kopané – Memoriál ppor. Michala Braniše
Komise bezpečnostní a protidrogová

Doporučuje RMČ:

  1. schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000 Kč při pořádání XIX. ročníku mezinárodního turnaje v kopané – Memoriál ppor. Michala Braniše

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě