5. Informace z OBK – ústně

Zasedání konané dne 17. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 4/5/2016
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní RMČ Praha 5

Informace z OBK – ústně

Komise bezpečnostní a protidrogová

Bere na vědomí:

  1. Informaci o Státní účelové dotaci – Projekt “Forenzní identifikační značení jízdních kol a invalidních vozíků”

Bere na vědomí:

  1. Podpis smlouvy na bezpečnostní stavební úpravy s tím, že zprávu o průběhu prací předloží OBK na jednání Školského výboru

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy