4. Statistiky od PČR, MP a HZS

Zasedání konané dne 17. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 4/4/2016
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní RMČ Praha 5

Statistiky od PČR, MP a HZS

Komise bezpečnostní a protidrogová

Bere na vědomí:

  1. statistiky od PČR, MP a HZS do 30. 4. 2016

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy